Formy płatności

1. Gotówka
PLN oraz banknoty USD i EUR (reszta wydawana jest w PLN);

UWAGA! Nie wystawiamy faktur VAT. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (DZ.U.  z dnia 1 grudnia 2008r.)  paragraf 17 pkt 4 z późniejszymi zmianami (Rozporządzenie zmieniające Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010r.)- fakturami vat mogą być również dowody zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi. Istnieje więc możliwość odliczenia podatku VAT od otrzymanych dowodów zapłaty za przejazd autostradą płatną A2.

2. Karty bankowe:

3. Karty paliwowe

Routex, DKV, UTA, ARIS, FLOTA, OPEN DRIVE, SHELL, E100;
upoważniające do korzystania z progresywnego systemu lojalnościowego;
produkty post-paidowe tzn. z odroczonym terminem zapłaty;

          

             

Korzyści wynikające z korzystania z kart paliwowych:

  • bezgotówkowa forma płatności za przejazd na każdym z 3 funkcjonujących odcinków autostrady A2 (Nowy Tomyśl – Poznań – Września – Konin);
  • transakcje post-paidowe tj. z odroczonym terminem zapłaty;
  • forma płatności umożliwiająca przedsiębiorcom prowadzenie efektywnego monitoringu rzeczywistych kosztów ponoszonych w związku z usługami transportowymi na płatnych odcinkach autostrady A2;
  • system utrudniający kierowcom kupowanie fałszywych biletów za przejazd autostradą;
  • forma płatności zapewniająca przekazywanie przez centra rozliczeniowe Routex, DKV, UTA , Orlen, E100 i ARIS zestawień wszystkich transakcji opłaconych kartami paliwowymi.